ARCHIEF                                                  PRIJSOPGAVE

BASISSCHOOLPROJEKTEN

Deze projekten, binnenschools en buitenschools (brede school) bieden we direct aan aan scholen, maar kunnen  in Lelystad ook via De Kubus, www.talentindebuurt.nl en Welzijn Lelystad worden aangevraagd.

In Almere kan dat via www.collage-almere.nl

Groep 1 t/m 4   Weiland, wollige diertjes en wolken.
Groep 1 t/m 8   Het ontstaan van de wereld.
Groep 4 t/m 8   Muziekinstrumenten uit afval maken, vormgeven en bespelen
Groep 4 t/m 8   Tekenjammen op levende muziek.
Groep 5 t/m 8   Samen over de grens.
Groep 5 t/m 8   Holbewoners.
Groep 5 t/m 8   Atelierbezoek
Groep 5 t/m 8   Techniek en Muziek

  SAMEN OVER DE GRENS      powerpoint  Foto-archief  

Deze workshop kan geheel non-figuratief worden aangeboden en desgewenst worden uitgebreid en aangepast aan het landenthema van de school.
                       

Beeldend kunstenaar Hans Berkhout en de musicus Roelof Rosendal bieden een workshop aan waarin de kinderen samen musiceren, tekenen en schilderen op thema's uit verschillende culturen.
Ze maken kennis met de indrukwekkende kunst uit Marokko, Noord-Afrika en Egypte, uit Griekenland, Turkije, Armenië en Iran en de bijzondere muziekinstrumenten en muziekvormen uit die landen.
Iedere les begint met een demonstratie op verschillende instrumenten en een toelichting op de kunst uit een bepaalde cultuur.
Daarna gaat een groot deel van de kinderen met papier en verf aan de gang, een kleinere groep gaat musiceren.
Er wordt gebruik gemaakt van volwaardig tekenmateriaal en professionele muziekinstrumenten.De workshop duurt vijf dagen en wordt gegeven door twee docenten.
Het unieke karakter van deze workshop, namelijk het ervaren dat het schilderen en het musiceren elkaar wederzijds beïnvloeden is namelijk niet te  realiseren door één docent alleen. Ook het tegelijkertijd aanbieden van zowel kunst als muziek uit verschillende culturen vraagt twee docenten.
In de vijf dagen van het projekt streven we naar een smaakmakende kennismaking met de verschillende culturen van rond de Middelandse Zee en gebruiken we de Keltische cultuur om de verschillen, maar ook de overeenkomsten  tussen Oost en West te tonen.
De laatste dag geeft de leerlingen de gelegenheid om te presenteren wat ze in dit project gedaan hebben en geeft zowel kinderen als de ouders de kans iets te laten zien uit hun cultuur.
Er is eventueel de mogelijkheid om, in overleg, de workshop in te korten. Vanzelfsprekend vallen er dan onderwerpen af.

De workshop verloopt als volgt:

    Dag één: introductie van de docenten aan de leerlingen en uitleg over het verloop van het project. Er volgt een demonstratie van Marokkaanse en Arabische instrumenten, zoals de ud; de Arabische luit, en verschillende slagwerkinstrumenten. Er wordt gekeken naar Arabische kunstvormen en met een element daaruit gaan de leerlingen aan het schilderen. In kleine roulerende groepjes wordt een Marokkaans ritme aangeleerd en daarmee wordt muziek gemaakt.
    Dag twee: nu ligt het accent op de kunst en muziek uit Turkije, Griekenland en de Balkan. Griekenland en de Balkan mengen Oriëntaalse elementen met elementen uit de Westerse cultuur.
Turkije is het trefpunt van Arabische, Griekse en Iraanse invloeden.
    Dag drie: een uitstapje naar de Keltische kunst en muziek.
Hier blijkt dat Oost en West toch ook veel overeenkomsten hebben in de aanpak van muziek en beeldende kunst.
    Dag vier: Op deze dag komen Armenië en Iran aan bod. Het christelijke Armenië is een prikkelend ontmoetingspunt van Oost en West en Iran is al een eind op weg naar de Indiasche cultuur.Op dag vijf worden de ouders uitgenodigd om te komen kijken en luisteren en, als ze willen, om een  bijdrage te leveren in de vorm van speciale hapjes uit het land van herkomst of om iets van de cultuur te laten zien.
We hebben al heerlijke gerechten geproefd en mogen genieten van buikdansende moeders en kinderen, een professionele tarspeler uit Iran en vele bijzondere concertjes van de leerlingen zelf.

PRIJSOPGAVE

Holbewoners  

Groep 5 en ouder: 5 lessen van 1.30 uur.

Meneer Urg en mevrouw Arg zijn holbewoners en hebben te maken met dagelijkse jacht en het huiselijke (hol) leven, samen met hun kinderen Urgo en Arga.
In vijf lessen komt een wereld tot leven! Er wordt getekend, geschilderd en geknipt. Met Hans, de schilder, maken en mengen ze zelf verf om net als Urg rotstekeningen te maken. Samen met Roelof, de muzikant, ontdekken ze hoe holbewoner muziek zou hebben geklonken. De workshop kan op school maar ook in ons atelier (Steiger 206, Almere-Haven) gegeven worden.

PRIJSOPGAVE

Muziekinstrumenten uit afval maken, vormgeven en bespelen  

Groep 4 en ouder, 5 lessen van 1.30 uur, twee docenten.

Kinderen ontdekken hoe je met dingen om je heen klank kunt maken. Met een plan, werktekening en boodschappenlijst maken ze een instrument waar je echt muziek mee kan spelen. Hun instrumenten versieren ze met Indiaanse, Keltische, magische of zelfbedachte motieven. In een afsluitend concert met tekenjam komt alles tot leven.

PRIJSOPGAVE

  
HET ONTSTAAN VAN DE WERELD

Groep 1 t/m 8

Dit is een workshop van vier lessen van anderhalf uur waarbinnen kinderen de wereld laten ontstaan d.m.v. plakken knippen en tekenen op een groot wit vel papier.
Kinderen werken in groepjes van acht aan hun eigen voorstelling hoe de wereld ontstaat.
Roelof improviseert op verschillende instrumenten en leeft zich in op wat de kinderen schilderen en geeft daar muzikaal commentaar op.
Zo ontstaat er een gesprek tussen het schilderen en de muziek.  

Les één: Teken en schilderen en uitknippen van lucht water en land. In overleg met elkaar wordt een compositie
gemaakt en opgeplakt.

Les twee: Het zelfde wordt gedaan met het onderwerp bloemen, planten en bomen.

Les drie: Idem met mensen en dieren.

Les vier: Vervolgens gebouwen, wegen en vervoermiddelen zoals treinen, zeppelins, fietsen.
Maar ook bijvoorbeeld lantaarnpalen en zo.  

Na afloop van iedere les bespreken we het resultaat.  

PRIJSOPGAVE

  
WEILAND, WOLLIGE DIERTJES EN WOLKJES.          

GROEP 1 T/M 4

Dit is een workshop van vier lessen van anderhalf uur.
De kinderden tekenen en schilderen een weiland vol met wollige diertjes en vrolijke wolken, maar ook de beestjes tussen het gras, de boer en boerin en tractoren.

Tijdens de lessen maakt Roelof muziek die passend is bij het onderwerp.
Er is ook ruimte voor de kinderen om te dansen op de muziek.

Les één: Schilderen van grasprietjes, regenplasjes, boerenhekjes, slootjes enzovoort.
Vervolgens  uitknippen en opplakken van een selectie van de afbeeldingen op een groot vel papier.

Les twee: Tekenen en schilderen van schaapjes, geitjes, koetjes en schaapshondjes.
Vervolgens  uitknippen en opplakken van een selectie van de afbeeldingen op een groot vel papier.

Les drie: De boer en boerin, tractors en ander machines.

Les vier: Tekenen en schilderen van wolkjes die allerlei fantasievormen aan kunnen nemen. En verder alles wat er in de lucht te zien is zoals vogels en vliegtuigen.
Ook hier knippen en plakken.

PRIJSOPGAVE

ATELIERBEZOEK.   

Groep 5 t/m 8

Een bezoek aan ons atelier in De steiger 206 in Almere Haven. Eén uur uitleg over beeldende kunst naar aanleiding van o.a. Hans' werk en de muziek en muziekinstrumenten die Roelof speelt.
Er is limonade voor de kinderen en thee en koffie voor de leerkracht.

PRIJSOPGAVE

Tekenjammen op levende muziek  

Twee uur, groep 4 en ouder

We gaan tekenjammen; tekenen en schilderen op een grote rol papier. Een muzikant begeleidt het schilderen en speelt in op hetgeen er op papier verschijnt. Het thema kan door de school worden aangeleverd. Wij kunnen ook thema's aanbieden zoals pretpark, vakante, de familie enz. De workshop kan op school maar ook in ons atelier gegeven worden. Steiger 206, Almere-Haven.
Locatie : Atelier ARTune, in het gebouw "De Steiger 206" in Almere Haven.

Aanmelding via e-mail, info@roelofrosendal.com

of 06-51731991

PRIJSOPGAVE

Techniek en Muziek       Foto-Archief

Vanaf groep 5 max 15 leerlingen.
5 lessen van een uur buitenschools (of aangepast na overleg)
Docent: Roelof Rosendal

In deze workshop maken de kinderen verschillende muziekinstrumentjes waar echt muziek mee kan worden gemaakt. Door het maken van de instrumentjes gaan de kinderen begrijpen hoe geluiden en tonen maken in zijn werk gaat. Ze leren ook hoe ze op de juiste mannier moeten zagen, boren, schuren, meten en aftekenen en hoe ze dat veilig kunnen doen.
De instrumentjes kunnen ook nog beschilderd worden en na afloop mee naar huis  genomen.
De workshop kan met een concertje op de gemaakte  instrumenten worden afgesloten.

Tijdens de workshop krijgen de kinderen demonstraties op verschillende instrumenten, zoals slagwerk, snaarinstrumenten, fluiten en doedelzak.

Alle materialen, gereedschappen en hulpmiddelen voor de workshop worden door de docent verzorgd.
De lessen kunnen in de klas plaatsvinden, beschadiging van het schoolmeubilair is uitgesloten.

Een demonstratie onder schooltijd staat garand voor een volle groep na schools.

Na 5 lessen van een uur gaan de leerlingen met o.a. vijf verschillende fluitjes, een zoemhout, rommelpot en kleppers naar huis.

Met minder lesdagen zal er een keus gemaakt moeten worden tussen de instrumentjes.

Aanmelding via e-mail, info@roelofrosendal.com

of 06-51731991

PRIJSOPGAVE